Education for the higher educated

Executive Master in het Publiek Management (MPM)

Antwerp Management School

 • Description
 • Overview
 • Testimonials

De enige master na masteropleiding in Vlaanderen in publiek management voor ervaren overheidsprofessionals. U verwerft een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement, maakt kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kunt uw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkelt uw leiderschapsskills.

Overzicht

De belangstelling voor management in de publieke sector is enorm toegenomen. De snelle en steeds complexere maatschappelijke veranderingen hebben de rol van de overheid sterk gewijzigd. Politiek, beleid en bestuur kunnen niet langer zonder management. Een kwalitatief sterke dienstverlening vraagt kennis, inzicht en creativiteit van de moderne overheidsfunctionaris.

Waarom dit programma van Antwerp Management School kiezen?

De Master in het Publiek Management (MPM) neemt de diverse aspecten van en de actuele tendensen in het overheidsmanagement onder de loep. Deze opleiding biedt :

 • Een academische inbedding
 • Aandacht voor de ambtenaar als actor in het bestuur en voor de ambtenaar als manager
 • Een interdisciplinaire context
 • Theoretische concepten gekoppeld aan een praktijkgerichte invulling
 • Verrijkende ervaringsuitwisselingen met medestudenten van verschillende bestuursniveaus
 • Een invulling op maat van professionals die voltijds werken in de publieke sector: deeltijdse formule, uurrooster, specifieke onderwijs- en evaluatievormen

Doelstellingen

Wat mag u verwachten?

Inhoudsniveau: Strategic.

Na het volgen van dit programma:

 • Hebt u een brede én diepgaande kennis van de meest actuele managementmethoden en technieken
 • Kunt u met de opgedane kennis zelfstandig en in team beleidsvraagstukken onderkennen, doorgronden, analyseren, erover mondeling en schriftelijk rapporteren en een significante bijdrage leveren aan de oplossing ervan
 • Kunt u oplossingen voor publieke beleidsvraagstukken ontwikkelen, deze kritisch toetsen (ethische, maatschappelijke en juridische), beargumenteren en doen accepteren
 • Kunt u performant functioneren en excelleren in leidinggevende of faciliterende (staf)functies op de diverse bestuursniveaus

Curriculum

Wat houdt dit programma in?

De Master in het Publiek Management is modulair opgebouwd en omvat in totaal 60 studiepunten (30 credits per academiejaar). De modules bestaan uit thematisch gegroepeerde hoor- en werkcolleges, waarin geavanceerde wetenschappelijke kennis wordt geconfronteerd met actuele opdrachten en uitdagingen voor de overheid. De actualiteitswaarde van elke module wordt zorgvuldig bewaakt. Daarnaast wordt er in het skills lab rond praktische vaardigheden gewerkt. Elk academiejaar wordt afgesloten met een masterproef.

Academiejaar 2012-2013

Academiejaar 2013-2014

 • Algemeen en strategisch management
 • HRM
 • Financieel management
 • Proces en project management
 • Innovatie en change management
 • Skill lab: leadership & coaching
 • Masterproef 1e jaars
  • Methodologie
  • Begeleiding
 • Politiek, beleid & organisatie
 • Bestuursrecht
 • Multi-level governance
 • Prestatiemeetsystemen
 • Communicatiemanagement
 • Skill lab: beleidsplanning en beleidsnota's
 • Masterproef 2e jaars
  • Presentatie- & vergadertechnieken
  • Begeleiding

Deelnemers

Voor wie?

Carriere niveau: Senior management, Middle management, Professional & first line management.

Deze opleiding richt zich tot leidinggevend en beleidsondersteunend overheidspersoneel.

Praktische informatie

Prijs

€ 7500 (vrij van btw).
Inclusief: documentatie, syllabi, handboeken, catering.
Exclusief: reiskosten, kosten van het residentieel seminarie.
De facturatie kan gesplitst worden over 2 jaar.

Voor onze programma's gelden Algemene Voorwaarden.

Locatie

Antwerp Management School
Sint-Jacobsmarkt 9-13
BE- 2000 Antwerpen

Financiële voordelen

 • Early Bird tarief voor de opleiding die start in najaar 2014: Inschrijvingsprocedure afgerond en voorschot van € 500 betaald vóór 31 mei 2014: een Early Bird tarief van € 7000 (vrij van btw).
 • KMO portefeuille: Vlaamse KMO's genieten subsidies van de Vlaamse Overheid
 • Opleidingscheques: individuele deelnemers kunnen gebruik maken van opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

U beschikt over een masterdiploma en ten minste 3 jaar relevante praktijkervaring in de publieke sector.

Diploma/Getuigschrift

Master in het het Publiek Management is een door de overheid erkende master-na-master opleiding. Na het succesvol afleggen van de examens en de masterproeven behaalt u het diploma 'Master in het Publiek Management'. De opleiding is geaccrediteerd door NVAO.

Level University
Form Part-time
Incompany No
Open enrolment Yes
Lead time 24 months
Type Executive Master, Specialised master for professionals
Costs €7500
Titles No title
Required language skills Dutch, English
Start month September
Country Belgium
Completion Diploma
Monica De Coninck over de Executive Master in het Publiek Management (MPM)

"Ter verbetering van de dienstverlening voor iedere Antwerpenaar, wil ik het OCMW van Antwerpen (het grootste bedrijf van Antwerpen), laten evolueren van een bestofte, hiërarchische en klassiek ambtelijke organisatie naar een modern, flexibel, toekomstgericht overheidsbedrijf. Daartoe moeten niet alleen heel wat interne processen hertekend worden (personeelsbeleid, financieel beleid, patrimoniumbeleid, ICT...), maar moeten ook externe relaties met klanten, partners,... heringevuld worden. Om dit proces professioneel mede te ondersteunen volgde ik deze opleiding. Maar het is ook fun: met een grote groep medestudenten vanuit allerlei overheidsinstellingen discussiëren over de relatie politiek-administratie."

Monica De Coninck (Minister van Werk / voormalig voorzitter), Federale Regering / OCMW Antwerpen
Herman Panneels over de Executive Master in het Publiek Management (MPM)

"De Master in het Publiek Management zet aan tot nadenken over je huidige en gewenste professionale functioneren en ook dat van je organisatie en de overheid in brede zin. De opleiding geeft concreet invulling aan het adagium van K. Lewin "niets is zo praktisch als een goede theorie". Ze draagt enerzijds specifiek bij tot een verdere professionalisering van de individuele cursisten en anderzijds algemeen tot een verdere transitie naar bedrijfsmatig werken in de publieke sector."

Herman Panneels (Senior auditor), Interne Audit van de Vlaamse Administratie
Nele Deprez over de Executive Master in het Publiek Management (MPM)

"In die periode nadat ik mijn master bestuurskunde behaald had, is bestuurskunde en publiek management niet blijven stilstaan, denk maar aan het gemeente- en provinciedecreet en hun vernieuwingen. De opleiding Master in het Publiek Management speelt hier op in met een aantal goede managementcursussen en dito docenten. Een flinke brok theorie doorspekt met ervaringen uit de praktijk die je zelf, samen met je collega-studenten, aanbrengt. Het doet je ook buiten het eigen werkkader kijken. Wat blijft ervan over? Je neemt heel wat nieuwe bagage mee bestaande uit theorie en ervaringen uit de praktijk én je hebt een aardig netwerk aan nieuwe contacten opgebouwd. De moeite waard!"

Nele Deprez (Adjunct-adviseur kabinet provinciegriffier), Provincie West-Vlaanderen