Education for the higher educated

Avans+, improving professionals

 • Description
 • Contact
 • Courses
 • Offices
 • Testimonials

The Hague Executive Campus is a European Business Institute for Executive Education and leadership development distinct by its pan-European approach to doing global business. Working in partnership with the Paris Executive Campus, the Executive Education arm of the two prestigious business schools in France: Rouen Business School and Reims Management School, it offers a diverse portfolio of degree and non degree programmes to suit executives at every level of their career. Based in the heart of The Hague, the political and diplomatic centre, home to international organisations, companies, big consulting firms The Hague Executive Campus has all the resources to develop effective and inspiring business leaders capable to drive change.

Executive MBA

The MBA is not an end in itself, but a means to an end. As the The Hague Executive Campus alumnus, you will carry the internationally recognized degree from prestigious business schools Rouen and Reims on your CV, and, according to research by the Graduate Management Admission Council (GMAC) in the US and the Financial Times in the UK, see this reflected in increased remuneration and accelerated career progression.

Master of Science

Our Master of Science programs are designed and delivered in partnership with the Paris Executive Campus, the Executive Education arm of Rouen Business School and Reims Management School. Graduates receive an internationally recognized degree, FT ranked, with Triple Crown accreditation. Combining academic rigour and up-to-date knowledge in the field of international business practice these programs will prepare you for challenging career demands now and in the future setting you on the path to success.

Professional Master Programs

Our professional Master programs are designed and delivered in partnership with Avans+, Executive Education of the Avans University of Applied Sciences, a leading university of applied sciences in the Netherlands. Professional Master programs are less academic in contents and are geared towards ' real life' practice delivering instant value to participants. No matter what type of career you aspire to pursue, The Hague Executive Campus has an educational path to help position you for success.

» General information
 • » Executive Education and Business Courses in Europe
  • Executive Education and Business Courses in Europe
  • Visiting address
  • Lange Voorhout 9-13
  • 2514 EA The Hague
  • Nederland
Young professional in de bouw, Jacques de Vos

Jacques de Vos, Kanters Bouw en Vastgoed B.V. over Young professional in de bouw

 

“Ik ben deze opleiding gaan volgen om op strategisch niveau sterker te worden. Daarnaast wilde ik graag effectiever en tactischer kunnen communiceren. Zo wil ik mezelf klaarstomen voor een volgende (hogere) functie binnen het bedrijf.

 

De specifieke keuze voor Avans+ heeft te maken met het feit dat zij een opleiding aanbieden die tot op heden nergens anders aangeboden wordt. De opleiding sluit aan op bovenstaande persoonlijke leerdoelen. Daarnaast is in deze opleiding alles specifiek op de bouw toegespitst.

 

Ik ben nog maar halverwege, maar ik zie nu al dat genuanceerder communiceren ook daadwerkelijk lukt. Wij als “mensen in de bouw” hadden en hebben nooit zoveel gehad met genuanceerd communiceren, echter blijkt dat dit wel een vereiste is om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Daarnaast heeft het uitvoerig discussiëren met con-collega’s, die ook deelnemen aan deze opleiding, het effect dat je leert van zowel fouten als juist ook van successen van anderen.

 

Ik ben als projectcoördinator begonnen, maar na mijn studie krijgt het bedrijf er een en een planontwikkelaar voor terug.”

Jacques de Vos, Kanters Bouw en Vastgoed B.V.
Verpleegkundige in de verpleeghuisartsenpraktijk, Karin Reichgelt

Karin Reichgelt over de opleiding Verpleegkundige in de verpleeghuisartsenpraktijk

 

“Deze opleiding sprak me aan, omdat ik me graag wilde ontwikkelen en verdiepen in de oudere zorgvrager met name wonend in de verpleeghuizen. De complexiteit van somatisch en psychogeriatrisch gerelateerde aandoeningen die daarbij komt kijken, vind ik zeer interessant.

 

Door deze scholing ben ik ook het belang in gaan zien om de verantwoordelijkheid te nemen om goed geschoold te blijven in het vak. Mede door deze studie ben ik een meer ervaren, deskundige verpleegkundige geworden en ik krijg vaak complimenten voorde duidelijke informatie, het begrip en de goede begeleiding die ik geef aan familie en zorgvragers.”

Karin Reichgelt
Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk, Toska van Peski

Toska van Peski over de opleiding Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

 

“Ik stond op een belangrijk kruispunt in mijn leven en heb in één keer het roer omgegooid. Voor de opleiding 'Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk' moest ik een stageplaats zien te vinden. Dat leverde meteen een fantastische nieuwe baan op. Vorig jaar heb ik mijn studie bij Avans+ afgerond en eerlijk gezegd mis ik het nog steeds een beetje. De groep komt nog geregeld bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

 

De opleiding heeft mij onder meer geleerd wat ik van mijn werk kan maken en hoe ik over mijn positie kan onderhandelen. Ik heb er geen moment spijt van gehad!”

Toska van Peski
Projectleider in de bouw, Eric Pluijmakers

Eric Pluijmakers, Servatius Ontwikkeling Maastricht over Projectleider in de bouw

 

“Bij het maken van mijn keuze voor een opleiding heb ik eerst op internet gezocht. Uiteindelijk kwam ik uit bij de opleiding Projectleider in de bouw van Avans+. Om twee redenen sprak deze opleiding mij het meeste aan. Ten eerste is de opleiding – de naam zegt het al – specifiek gericht op de bouwsector. Ten tweede wordt het bedrijf waar ik werk direct bij de opleiding betrokken. Mijn leidinggevende is daardoor op de hoogte van mijn doelen en helpt deze ook waar te maken. Dat geeft mij een extra stimulans om zoveel mogelijk uit de opleiding te halen. Het kennismakingsgesprek dat aan de opleiding vooraf ging gaf mij definitief het vertrouwen dat de opleiding op het gewenste niveau zou zijn.

 

Dit jaar hoop ik de opleiding af te ronden. Nu al heb ik een veel beter beeld gekregen van de processen in de verschillende bouwfases. En wat misschien wel het belangrijkste is: als mens en dus ook als deelnemer van deze processen heb ik een sterke groei doorgemaakt. Ik ben zelfbewuster geworden, maar pak de zaken nu veel professioneler aan. Van junior naar volwaardig projectleider, zeg maar. Daar plukken zowel mijn werkgever als ik de vruchten van. Want na afronding van de opleiding ga ik mijn eigen projecten draaien.”

Eric Pluijmakers, Servatius Ontwikkeling Maastricht
Professioneel leidinggeven, Bernadette van Oers

Bernadette van Oers, GGD West-Brabant over Professioneel leidinggeven

 

”Groei en ontwikkeling zijn een rode draad in mijn persoonlijk leven en in mijn werk. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe wegen en mogelijkheden om te groeien. Hoe kan ik mezelf ontwikkelen? Hoe kan ik bewuster en gerichter acties inzetten om mijn talenten optimaal te benutten?

 

Om mezelf te leren kennen als manager in de verschillende rollen en om de vaardigheden die daarbij horen, te ontwikkelen, heb ik me ingeschreven voor de opleiding Professioneel leidinggeven. De overweging me in te schrijven bij Avans+ is enerzijds een praktische geweest. Ik vond het prettig dat de opleiding in een relatief korte periode plaatsvindt. Anderzijds, de opleiding past ook bij mijn manier van leren. Ik leer van het zien en herkennen in de praktijk en de mogelijkheid het geleerde direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Naast het theoretische kader van Quinn en de uitstekende uitleg en oefeningen, heb ik ook genoten van het samenwerken met mijn medecursisten. Zij waren elk op hun eigen wijze een bron van inspiratie en energie.

 

De opleiding heeft mij bewuster gemaakt van mijn kwaliteiten en de nog door mij te ontwikkelen competenties. Ik voel me zelfverzekerder in mijn rol als manager. Ik zet bewuster en gerichter acties in, breng nieuwe inzichten en ideeën in. Ik kan meer met een helikopterview kijken, waardoor ik duidelijker en bondiger kan formuleren en adequater reageer."

Bernadette van Oers, GGD West-Brabant
Pipeliner, Jan Willem Rongen

Jan Willem Rongen, Projectengineer Gasunie over de opleiding Pipeliner

 

“Op dit moment zit ik in het derde jaar van de opleiding Pipeliner en ik hoop binnenkort mijn masterthesis met succes af te ronden. De opleiding heeft nu al een positief effect op mijn werk. Ik merk dat het aansturen van mijn interne en externe opdrachtgevers beter verloopt.

 

Qua visie op het werk geeft de opleiding een helikopterview over het vak van pipeliner. Daardoor ben ik kritischer gaan kijken naar mijn interne en externe opdrachtgevers. Gasunie was betrokken bij de opzet van de opleiding Pipeliner. Binnen onze organisatie gaan veel mensen met pensioen, waardoor veel kennis en ervaring verloren gaat. Voor relatief nieuwelingen en voor ervaren krachten, die denken het vak te beheersen, kan de opleiding zeer verhelderend werken.

 

Het ondergrondse leidingwerk is toch een vak apart. Veel disciplines komen samen en oefenen invloed uit op het pijpleidingbeheer. In de opleiding zijn dan ook mensen uit alle delen van het totale proces vertegenwoordigd. Dit levert wederzijds begrip en waardevolle contacten op. Ik ervaar deze opleiding als prettig en leerzaam. “

Jan Willem Rongen (Projectengineer), Gasunie
Pipeliner, Corné Haarbosch

Corné Haarbosch, Projectleider Brabant Water over de opleiding Pipeliner

 

“De opleiding Pipeliner heeft een duidelijke meerwaarde zowel voor mij persoonlijk, als voor mijn bedrijf en de branche als geheel. Dit komt
doordat de opleiding het gehele traject van planvorming, ontwerp, realisatie en beheer van een pijpleiding bestrijkt. Voor ontwerpbureaus, aannemers, vergunningverleners en leveranciers is het belangrijk om te weten hoe een project van A tot Z verloopt. Hierdoor kun je jouw rol in het proces bepalen.

 

Je leert de gevolgen van de door de diverse partijen uitgevoerde handelingen te overzien. Dit brede inzicht leidt tot slagvaardigere en beter overwogen besluiten. Je kunt makkelijker meedenken met andere partijen. Niet alleen mijn kennis en technische inzichten zijn verbreed, ook persoonlijk ben ik gegroeid in mijn functie. Bovendien is er een continue kennisuitwisseling ontstaan met medestudenten van deze opleiding. We weten elkaar makkelijker te vinden, ook buiten de opleiding.

 

Na het afronden van deze opleiding tel ik mee als volwaardige gesprekspartner die van begin tot het eind betrokken is bij het proces. Uiteindelijk leidt dat weer tot technisch en financieel gewin voor mijn organisatie! ”

Corné Haarbosch (Projectleider), Brabant Water
Philips, Stef Teirlinck, opdrachtgever

Stef Teirlinck, manager technische dienst Philips

 

“De industrie in Nederland krimpt. En wat er dan nog is, moet maximaal productief zijn. Handwerk is zo veel mogelijk gemechaniseerd. Ook het onderhoud moest naar een hoger niveau worden opgekrikt. Daarom hebben we destijds in samenspraak met Nova Knowledge en de HTS in Breda de opleiding Onderhoudskunde en management ontwikkeld voor onze ‘mbo-maintenance engineers’.

Deze mannen sleutelen niet, maar denken, kijken, analyseren, geven verbeteringen aan. Deze opleiding legt daarvoor de basis. Nog steeds wordt jaarlijks het programma geactualiseerd. Ik kan wel zeggen dat we behoorlijk blij zijn met de opleiding.”

Stef Teirlinck (manager technische dienst), Philips
Onderhoudskunde en management, Rob Blokland

Rob Blokland, Philips over Onderhoudskunde en management

 

“Ik ben een echte selfmade man. De praktijk was mijn leermeester. Maar op een bepaald moment kom je erachter dat dat toch niet genoeg is. Dat je die theoretische onderbouwing mist. Daarom besloot ik de opleiding Onderhoudskunde en management te gaan volgen. De studie heeft mijn blik op onderhoud enorm verbreed. Alleen al het feit dat er meer technieken mogelijk zijn die je helpen bij het inrichten en verbeteren vanonderhoudsprocessen.

 

Achteraf zeg ik: ‘doen’ is niet voldoende om onderhoud naar een hoger plan te tillen, je moet er ook de kennis voor in huis hebben. Bovendien heb ik er een netwerk mee opgebouwd, waarvan ik nog steeds regelmatig gebruik maak. Ook mijn werkgever heeft er veel voordeel bij gehad. Als afstudeeropdracht heb ik een onderhoudsbeheersplan gemaakt op basis van geboekte onderhoudsresultaten van een productielijn.

 

Deze resultaten heb ik eerst geanalyseerd. Vervolgens heb ik een top tien van verbeterpunten opgesteld en die uitgevoerd. Dat heeft een aanzienlijke rendementsverbetering opgeleverd. En een RCM-project heeft geresulteerd in een verbeterd onderhoudsconcept voor de productiemachines. Toen ik de smaak van het studeren eenmaal te pakken had, ben ik verder gegaan met de bacheloropleiding Technische bedrijfskunde.”

Rob Blokland, Philips
Leidinggeven als nieuwe uitdaging, Marijke Pluijm

Marijke Pluijm, Stichting huisartsen laboratorium over Leidinggeven als nieuwe uitdaging

 

“Je hebt zo van die valkuilen waar je keer op keer instapt. Daarom had ik het idee dat mijn manier van leidinggeven nog wel voor verbetering vatbaar was. Collega’s maakten mij attent op deze opleiding. ”Goed voor beginners, maar ook voor leidinggevenden die al wat langer in het zadel zitten” ”, spraken ze uit eigen ervaring. Ten tijde van de opleiding waren er de nodige spanningen op mijn afdeling.

Situationeel leidinggeven bleek dé manier om het hoofd koel te houden. Hierdoor, én met dank aan de docent, maakte ik al snel een enorme groei door in conflicthantering. Haar manier van lesgeven was bovendien boeiend, veelzijdig en gevarieerd. Iedereen kreeg evenveel aandacht en zij liet elke deelnemer in zijn waarde.

 

De tips die ik kreeg bij timemanagement hebben me veel winst opgeleverd. Ik gun mezelf nu ook meer de tijd om beter te luisteren naar een vraag en ‘de vraag achter de vraag’. Alles wat zo vanzelfsprekend leek, leerde ik door een andere bril bekijken. De samenstelling van het team, de interacties tussen mensen, de signalen die ze afgeven, maar ook de signalen die je zelf uitzendt. Meer dan ooit ben ik me ervan bewust dat leidinggeven voor tachtig procent bestaat uit communiceren. Mijn medewerkers voelen zich nu meer gehoord en gewaardeerd en tonen zich daardoor meer betrokken.”

Marijke Pluijm, Stichting huisartsen laboratorium
Koudetechniek, Roy Bax, opdrachtgever

Roy Bax, HR Officer Grenco B.V. over Koudetechniek

 

“Het ontwikkelingsbeleid van Grenco stelt medewerkers in staat een carrière in de koudetechniek op te bouwen. En dan vooral in de industriële koudetechniek. Het gemiddelde startniveau van onze nieuwe medewerkers is mbo. Inmiddels weten we dat mensen een forse sprong in hun ontwikkeling doormaken als ze de opleiding Koudetechniek van Avans+ hebben gevolgd. Daarom sturen we alle talentvolle medewerkers naar deze opleiding, zodat zij de kans krijgen dat talent naar boven te halen.

 

Het mes snijdt aan twee kanten. Hun toegevoegde waarde op het gebied van productkennis, koudetechniek, toepassing en verkoop vergroot de slagkracht van Grenco richting haar klanten. En de medewerkers zelf kunnen met die kennis verschillende kanten van onze organisatie op gaan.”

Roy Bax (HR Officer), Grenco B.V.
Koudetechniek, Niels Govers

Niels Govers, Gamko over Koudetechniek

 

“Het was alweer een tijdje geleden dat ik een uitgebreide opleiding had gevolgd. Ik wilde graag iets doen in de richting van koudetechniek, vooral om mijn theoretische kennis op een hoger plan te brengen. De meeste koudetechnische opleidingen kennen vooral een praktische insteek. Avans+ belooft echter ook een gedegen theoretische onderbouwing.

 

Die belofte hebben ze waargemaakt. Maar wat ik vooral heb geleerd is luisteren naar de klant en dóórvragen: wat is het echte probleem? Door mij meer in te leven in de klant en zijn productieproces, kan ik situaties beter doorgronden. De opgedane theoretische kennis helpt mij bij het analyseren en bij het vinden van passende oplossingen.

 

Inmiddels heb ik een nieuwe baan gevonden in de industriële koeltechniek. Met deze opleiding op mijn cv was er veel belangstelling. De readers heb ik meegenomen. Dit complete naslagwerk komt me nog wekelijks van pas.”

Niels Govers, Gamko
Kinderfysiotherapie, Inge Keen

Inge Keen over Kinderfysiotherapie

 

”Werken met kinderen spreekt mij aan. Ik wist tijdens de opleiding fysiotherapie al snel dat ik in deze richting verder wilde. Het is fijn dat ik nu al met kinderen werk, op het revalidatiecentrum in Breda. Daardoor kan ik de theorie meteen in mijn eigen praktijk toepassen. Kinderen zijn anders dan volwassenen, omdat hun lichaam nog in ontwikkeling is. Dat maakt het zo interessant. Hoe meer ik erover leer, hoe groter de honger naar meer.”

Inge Keen
Inleiding in de HPLC, Ilse Masselink

Ilse Masselink over de opleiding Inleiding in de HPLC

 

“Wat ik echt prettig vond was de persoonlijke aandacht die je kreeg. De cursus HPLC I duurde drie dagen en als je wilde kon je overnachten. Avans+ regelde alles voor je. Tijdens de lunches en het cursusdiner gingen de docenten tussen de deelnemers zitten, waardoor er een leuk contact tot stand kwam. Binnen onze afdeling gaat iedereen standaard naar deze cursus toe. Dat doen ze met plezier.

 

Ik overweeg ook de vervolgcursus te gaan doen. En misschien ga ik daarna nog wel verder. Op mijn vakgebied kun je bij Avans+ prima aan je trekken komen en je verder ontwikkelen.”

Ilse Masselink
HIT-W, Nick Hendrikx

Nick Hendrikx, Royal Haskoning over HIT-W

 

“Anders dan in mijn vorige functie heb ik nu veel met techniek te maken. Als ontwerper kon ik wel wat praktijkgerichte bijscholing gebruiken in energietechniek en duurzame technieken die binnen een gebouw worden toegepast. Nu is deze opleiding weliswaar veel breder dan dat, maar ik heb gemerkt dat in veel vakken energie en duurzaamheid een rol spelen. Weliswaar ben ik nog niet klaar met de opleiding, maar het nut ervan bewijst zich nu al elke dag. Mijn technische kennis is weer opgefrist en dat geeft zelfvertrouwen. Ik leer ook veel nieuwe dingen, zoals het maken van praktische berekeningen en het toepassen van technieken in de installatietechniek. Daarin had ik nog weinig ervaring. De opleiding heeft  het ‘natuurlijke leerproces’ bij mijn werkgever enorm versneld.

 

Bij het maken van berekeningen of ontwerpen kan ik al vaak teruggrijpen op de lesstof. Een mooi voorbeeld is dat aan het begin van de opleiding op mijn werk net een renovatieproject van een schoolgebouw van start ging. Er moest een ontwerp worden gemaakt van de technische installaties. De behandelde vakken bij de opleiding liepen mooi parallel met de relevante onderwerpen tijdens dit project. Toeval of niet, maar het kwam wel prima uit!”

Nick Hendrikx, Royal Haskoning
HIT-E, I.J.J. Langendoen

I.J.J. Langendoen, SPIE Industrie West over HIT-E

 

“Avans+ is een van de weinige organisaties die de opleiding Hogere installatietechniek aanbiedt. Ik vind: liever één compleet pakket van kennis en vaardigheden dan een groot aantal losse cursussen bij verschillende aanbieders.”

I.J.J. Langendoen, SPIE Industrie West
Fysiotherapie, Frans van der Brugge, docent

Frans van der Brugge

 

“Eén dagdeel neem ik mijn cursisten mee naar het revalidatiecentrum waar ik werk. Onder toeziend oog van mijn collega-fysiotherapeuten mogen ze zelf patiënten met centraal neurologische aandoening gaan behandelen. Een betere manier om de theorie in de praktijk toe te passen is er in mijn ogen niet.”

Frans van der Brugge
Verandermanagement voor bancaire en financiële dienstverleners, Arne Meijer

Arne Meijer, ASR verzekeringen over Verandermanagement voor bancaire en financiële dienstverleners

 

“Het zijn roerige tijden voor de financiële sector. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De snelheid waarmee veranderingen gepaard gaan neemt snel toe. Om als adviseur op deze veranderingen in te kunnen spelen is kennis van veranderen een must.

 

In de opleiding Verandermanagement voor de bancaire en financiële dienstverleners leerde ik hoe ik deze veranderprocessen vorm kon geven. Ik gebruik mijn opgedane kennis dagelijks om adviseurs te helpen bij hun veranderende rol.

 

Deze opleiding is een must voor iedere adviseur die kansen ziet en zijn organisatie daarop wil aanpassen.”

Arne Meijer, ASR verzekeringen
Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement, R. de Leede, opdrachtgever

R. de Leede, De Goudse Verzekeringen over Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement

 

“Onze ambitie loog er niet om: de beste verzekeraar van Nederland worden op het gebied van verzuim en inkomen. Om dat waar te maken ontwikkelde Avans+ voor ons op maat een opleidingstraject van zes maanden. Kennis, vaardigheden en gedrag kwamen hierin centraal te staan.

 

We gingen van start met twee pilots. Een groep accountmanagers van De Goudse en een groep assurantietussenpersonen vormden de voorhoede. Ze volgden parallel de opleiding en werden vervolgens uitvoerig ondervraagd over inhoud, vorm, praktijkgerichtheid en klantrendement.

 

Daarna gingen we pas echt van start. Het resultaat was verrassend. De performance van de accountmanagers en de tussenpersonen verbeterde sterk; het accent verschoof van producten verkopen naar adviseren over verzuim en inkomen. Ook klanten van De Goudse gaven positieve feedback. Meer dan tweehonderd personen sloten de opleiding succesvol af.

 

Twee jaar later, in 2006, werd De Goudse uitgeroepen tot beste verzekeraar in Nederland op het gebied van verzuim en inkomen. Ons doel was bereikt!”

R. de Leede, De Goudse Verzekeringen
Register Adviseur Bedrijfsopvolging Fiscaal Juridisch (RAB FJ), Ruud Cornelissen

Ruud Cornelissen, Robbins & Chivers over Register Adviseur Bedrijfsopvolging Fiscaal Juridisch (RAB FJ)

 

“Robins & Chivers begeleidt startende ondernemers bij het grillige proces van het kopen of verkopen van een onderneming. En alle zaken die daarmee samenhangen. Vandaar dat de opleiding Register Adviseur Bedrijfsopvolging Fiscaal Juridisch een must is voor alle adviseurs die werken voor Robbins & Chivers.

 

Na het afronden van de opleiding RAB ben ik beter in staat integraal te adviseren op het gebied van bedrijfsopvolging. Daarnaast heb ik me aangemeld voor het RAB register. Hierdoor blijf ik op de hoogte van alle actualiteiten op mijn vakgebied. Regelmatig kan ik bijeenkomsten bijwonen, waardoor ik mijn netwerk verder kan uitbreiden.

 

Op veel terreinen is mijn expertise toegenomen: opvolging, familiebedrijf, verkoop en aankoop van een onderneming, management buy out (MBO), management buy in (MBI), bedrijfsfinanciering en waardebepaling. Dankzij de opleiding kan ik complexere bedrijfsopvolgingen begeleiden. Onze organisatie is er ook sterker door geworden. Klanten weten ons nog beter te waarderen."

Ruud Cornelissen, Robbins & Chivers
Persoonlijke Financiële Planning (FFP), Rene Petrusma

Rene Petrusma, Rabobank West-Brabant Noord over Persoonlijke Financiële Planning (FFP)

 

“Als accountmanager Private Banking kom ik vaak in contact met klanten die behoefte hebben aan integrale financiële advisering. Vooral de klassikale lessen vond ik erg nuttig. De docenten komen met veel praktijkvoorbeelden en hebben een afwisselend programma. Alle facetten komen aan bod. Of het nu gaat om fiscaliteiten, sparen & beleggen, toekomstvoorzieningen of estate planning. Ik merk dat ik mijn klanten beter en meer integraal kan adviseren omdat mijn kennis flink is uitgebreid.

 

Ik denk dat de Rabobank voorop loopt in het faciliteren en stimuleren van deze studie bij Avans+. Goed opgeleide medewerkers leveren meer kwaliteit aan de klanten en dat betaalt zich geheid terug.”

Rene Petrusma, Rabobank West-Brabant Noord
Recruitment business partner, Jasmijn van den Borne

Jasmijn van den Borne, Wärtsilä Netherlands over de opleiding Recruitment business partner

 

”Als senior recruiter wilde ik meer inzicht krijgen in processen en werkwijzen van Recruitment. Ik vind het altijd belangrijk om binnen een bedrijf de toegevoegde waarde van de afdeling in beeld te brengen. Door de opleiding Recruitment business partner is dat me gelukt. De opleiding reikt je verschillende tools en vaardigheden om de resultaten van recruitment meetbaar aan te tonen. Zo is er een tool waarmee je de prestatie van een nieuwe medewerker ten opzichte van zittende medewerkers inzichtelijk maakt.

Tijdens de opleiding kon ik al verbeteringen doorvoeren binnen Wärtsilä, omdat we de opdrachten direct moesten toepassen in onze eigen praktijk. Daarbij kwam ik in onze organisatie ook knelpunten tegen. Om deze op te lossen heb ik verbetervoorstellen ontwikkeld. Dit alles maakt dat we nu veel efficiënter werken. De totale organisatie is nu verder geprofessionaliseerd. Tevens kan onze afdeling niet alleen aantonen dát we een bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten maar kunnen we ook aantonen hoe groot onze bijdrage is."

Jasmijn van den Borne, Wärtsilä Netherlands
VGA/IZA, Marjan de Visser, opdrachtgever

Marjan de Visser, hoofd opleidingen VGZ/IZA

 

“We hebben bij Avans+ al een aantal keren de postbachelor-opleiding Bedrijfskundig management ingekocht. Van de reguliere opleiding is voor ons maatwerk gemaakt door VGZ-specifieke cases toe te voegen. De eindopdrachten worden opgesteld door onze Raad van Bestuur, die later ook mede beoordeelt of de kwaliteit van het eindresultaat voldoende is.

 

Wij kiezen bewust voor een maatwerktraject omdat we dan meteen een aantal bedrijfsproblemen aan de orde kunnen stellen. Bovendien leren onze leidinggevenden met andere ogen naar interne processen en beslissingen te kijken. Samen met Zorgverzekeraars Nederland en een aantal andere zorgverzekeraars zijn we nu bezig om met Avans+ een op maat gesneden MBA-opleiding te ontwikkelen.”

Marjan de Visser (hoofd opleidingen), VGZ/IZA
Professioneel HR-adviseur, Marise Khemisi

Marise Khemisi, Yacht over de opleiding Professioneel HR-adviseur

 

“Het was al tien jaar geleden dat ik voor het laatst een opleiding had gevolgd. Ik vond het
daardoor tijd worden voor bijscholing. Ik ben op zoek gegaan naar een opleiding waarmee ik mij, vanuit mijn praktijkervaring als senior interim, verder kon ontwikkelen als businesspartner.

 

Deze opleiding vond ik bij Avans+. De opleiding heeft mij geprikkeld anders naar organisaties te kijken. Ik verdiep me nu meer in de klant, kan doorvragen op cijfers, en kan activiteiten uitdrukken in baten. Daarnaast ben ik nu in staat de rol van coach op een juiste wijze uit te voeren. Ik ben een vakidioot, al zeg ik het zelf, maar besef nu dat ik vaker vanuit de relatie te werk moet gaan. Vooral in de rol van adviseur gaat mij dat soms minder goed af.

 

Met deze opleiding onderscheid ik me van mijn HR-collega’s. Mijn enthousiasme voor het vak werkt bovendien aanstekelijk. Het stimuleert andere collega’s, bij het stellen van organisatiedoelstellingen, meer rekening te houden met de HR-factor.”

Marise Khemisi, Yacht
Operational Auditing, Saskia Joukes

Saskia Joukes, Adviseur AO/IC ASR Verzekeringen over de opleiding Operational Auditing

 

“Omdat wij bij ASR Verzekeringen bezig zijn met het opzetten van een betere beheersing van de bedrijfsprocessen en het verkrijgen van beter inzicht in de risico’s, is een goede opleiding een belangrijke aanvulling. Ik koos voor het volgen van de opleiding postbachelor Operational auditing bij Avans+, vanwege de inhoud en de samenstelling. Het opdoen van theoretische en praktijkgerichte kennis sloot perfect aan bij mijn leerbehoefte. Omdat deze opleiding voor een deel uit een praktijkopdracht bestaat, kon ik daar goed mee trainen. Daarbij was het prettig om in Utrecht te kunnen studeren en binnen een jaar af te kunnen ronden met een diploma.

 

Ik heb nu beter inzicht in het inrichten van een organisatie en de beheersing van de risico’s. Daarnaast ben ik nu in staat een goede sparringpartner te zijn voor het management en de business. De opleiding geeft een goede basis voor de verdere ontwikkeling van mijn kennis en kunde binnen dit vakgebied. Wij zijn als IC-afdeling partner in business en dan is het wel prettig te weten waar je het over hebt en overzicht kunt houden. Ook het kunnen hanteren van een auditmodel zoals KAD is zeer handig in de praktijk. De opleiding heeft mijn verwachtingen zeker waargemaakt”.

Saskia Joukes (Adviseur AO/IC), ASR Verzekeringen
Strategie, Rein Denekamp, docent

Rein Denekamp

 

“Ik geef les in strategie, ondernemerschap en verandermanagement. Jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer heeft mij twee dingen geleerd.

 

Ten eerste: hou het eenvoudig. Mensen en organisaties hebben vaak de neiging om dingen geweldig ingewikkeld te maken en verliezen daarbij de menselijke maat uit het oog.

 

Ten tweede: iedereen kan ondernemer zijn. Ieder op zijn eigen manier. Als je maar de energie en de motivatie hebt om datgene te bereiken wat je wilt bereiken.”

Rein Denekamp
Professioneel HR-adviseur, K. Sohier

K. Sohier, Tyco Valves & Controls b.v. over de opleiding Professioneel HR-adviseur

 

“Al bij een eerdere opleiding heb ik ondervonden dat de opleidingen van Avans+ een praktische inslag hebben; de materie die tijdens de lessen besproken wordt, is vrijwel direct toepasbaar in de praktijk. De keuze voor Avans+ was dus snel gemaakt.

Naast die praktische insteek wordt er ook een stevige theoretische basis gelegd. Situaties en vraagstukken benaderde ik voorheen vooral vanuit mijn praktijkervaring. Sinds deze opleiding kan ik de oplossingen die ik aandraag met theoretische kennis onderbouwen.

 

Je ontwikkeling stopt niet na het voltooien van de opleiding, het is een on-going traject. En dat klopt. Ik heb meer dan voldoende handvatten gekregen om mee te groeien met het bedrijf. Ik merk bovendien dat bepaalde zaken me makkelijker afgaan. Als professional sta ik sterker in mijn schoenen. Simpel gezegd: het MT heeft meer aan mij.”

K. Sohier, Tyco Valves & Controls b.v.
IT-auditing, Marian Verzijlbergen

Marian Verzijlbergen, Achmea over IT-auditing

 

“Door een reorganisatie ben ik zo’n beetje de functie IT-controller ingerold. Omdat de basiskennis op het gebied van IT-auditing ontbrak ben ik eerst deze opleiding gaan doen en toen dat goed beviel, de opleiding Operational auditing. Beide opleidingen hebben een gedegen fundament gelegd onder mijn werkzaamheden op het gebied van IT-procescontroles, waaronder de jaarlijkse ICS-meting interne beheersing. Mijn functie kan ik nu zelfstandig uitvoeren. Daarnaast hebben de opleidingen mij geholpen een keuze te maken voor een vervolgstudie: de EMITA-opleiding aan de universiteit van Amsterdam”.

Marian Verzijlbergen, Achmea
Projectmanagement, Els Smith

Els Smith, Sensis over Projectmanagement

 

“De opleiding legt een goede theoretische basis. Maar dat niet alleen. Door zoveel verschillende achtergronden van deelnemers - en dus even zovele praktijkvoorbeelden, krijg je een veel bredere kijk op projectmanagement. Je komt er achter dat het ook anders kan. Ook de voorbeelden van de docent droegen daaraan bij.

 

De vraag wat ik er in de praktijk aan heb gehad, kan ik nog niet zo goed beantwoorden. Daarvoor is het nog te kort geleden. Maar ik ben nu in staat een goed projectplan op te stellen, met de aangereikte schema’s en formats als bruikbare hulpmiddelen. Ook ben ik me bewust van de kwaliteiten die een projectmanager in huis moet hebben. Kortom, ik ben er klaar voor om als projectmanager aan de slag te gaan.”

Els Smith, Sensis
Projectmanagement, Danielle Visser

Danielle Visser, Gemeente Waalwijk over de opleiding Projectmanagement

 

“Als applicatiebeheerder en projectleider DMS kon ik op het gebied van projectmanagement nog wel wat meer theoretische ondergrond gebruiken. Ik ben nu een hoop kennis en ervaring rijker. Door duidelijke praktijkvoorbeelden is de slag richting de praktijk klein. Vooral het faseren en het definiëren van een projectteam. De opleiding was ook aanleiding om nog een kritisch naar het huidige project te kijken.”

Danielle Visser, Gemeente Waalwijk
Projectmanagement, Arjen Raadsen

Arjen Raadsen, VUmc over Projectmanagement

 

“Avans+ had de beste en de meest praktische oplossing voor de eisen die ik stelde aan een opleiding Projectmanagement. Met name de presentatie en de praktijkgerichte opdracht deden mij besluiten voor Avans+ te kiezen.

 

We gaan de methode uit de opleiding daadwerkelijk gebruiken in de praktijk. Sterker nog, het is al gebruikt en heeft al heel veel voordeel opgeleverd voor mijn klanten.”

Arjen Raadsen, VUmc
Personeelsmanagement, Eveline Piek

Eveline Piek over de opleiding Personeelsmanagement

 

Eveline Piek was directiesecretaresse. Haar belangstelling voor het HR-vak werd gewekt door de vragen die haar baas haar regelmatig stelde. Ze besloot de opleiding Personeelsmanagement te volgen. Nog tijdens de opleiding bleek dat ze haar baan zou gaan verliezen. Ze vond een nieuwe baan. Weer als directiesecretaresse, maar nu met HR-taken in haar functieomschrijving. Haar nieuwe werkgever maakt dankbaar gebruik van haar pas verworven kennis. Ze werkt nu bij een holding waar ongeveer dertig mensen werken.

 

“In het afgelopen halfjaar heb ik gezorgd voor veel verandering. Voor het eerst worden er nu functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. De medewerkers zijn er blij mee. De gespreksoefeningen tijdens de opleiding waren confronterend. Maar ik heb er heel veel aan gehad. Mijn eerste sollicitatiegesprek… doodeng! Maar de docente zei: “Vergeet niet: je mag er staan! En die sollicitant weet niet dat je het voor het eerst doet.” Ze liet zien dat je je eigen angsten creëert en nam ze daarmee weg.

 

Nu ben ik bezig met het vastleggen van functiebeschrijvingen en het opstellen van een introductiebeleid nieuwe medewerkers. De opleiding heeft mij geleerd dat als een bedrijf geen belangstelling heeft voor zijn nieuwe medewerkers, die nieuwe medewerkers de belangstelling in het bedrijf ook snel verliezen. Dan ben je ze zo weer kwijt en kun je weer opnieuw beginnen. Ik heb verschillende keren een cursus gevolgd waarvan ik achteraf dacht: “Zonde van het geld!” Maar van deze opleiding ondervind ik alleen maar profijt.

 

Door de opleiding ben ik heel anders tegen HR gaan aankijken. Eerlijk gezegd vond ik het altijd een beetje een sneue discipline. Naar wat ik beluisterde, doen ze het nooit goed. Altijd te laat, altijd half en altijd met fouten. Ik ben erachter gekomen hoe dat komt: P&O laat zijn oren veel te veel hangen naar de hogere bazen. Als die zeggen: “We hebben daar geen zin in, ga weg!”, dan gaan ze ook weg.

 

Maar als je sterke punten hebt, moet je er zelf voor zorgen dat die op de agenda van het managementoverleg komen te staan. Ook zou HR zich beter op de hoogte moeten stellen van het strategische beleid van de organisatie en daarop haar HR beleid aanpassen. Deze opleiding helpt je daarbij.”

Eveline Piek
Bedrijfskunde voor technici I, Erik van Rijn

Erik van Rijn van Akatherm International BV over de opleiding Bedrijfskunde voor technici I 

 

”De opleiding Bedrijfskunde voor technici I heeft mij meer inzicht gegeven in bedrijfskundige processen. Met name de wijze waarop ik de theoretische kennis direct toe kon passen tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden heeft mij positief verrast. Vaak is een opleiding gericht op het theoretische vlak en kun je een groot gedeelte niet toepassen tijdens je dagelijkse werkzaamheden. De vakgebieden marketing, productie, HRM, financieel management, recht en logistiek komen samen in mijn dagelijkse werkomgeving.

 

Dit gecombineerd met de eindopdrachten waardoor je gedwongen wordt dieper en breder te gaan kijken in je eigen organisatie maken dat deze opleiding voor zowel werknemer als werkgever zeer interessant is. Wij hebben binnen Akatherm International BV diverse veranderingen doorgevoerd alsmede meer en beter inzicht in processen gekregen door toepassing van de theoretische kennis bij probleemanalyses en marketingacties.

 

Persoonlijk heeft het mij in staat gesteld mijzelf te kwalificeren voor een nieuwe functie binnen de nieuwe organisatie Aliaxis. In mijn huidige functie als Sales Manager Industrie ben ik dagelijks bezig om het geleerde toe te passen.

 

Ik kan eenieder die werkzaam is binnen een technische omgeving en meer management skills wil ontwikkelen deze opleiding van harte aanbevelen. Ik zelf heb mij reeds ingeschreven voor de vervolgopleiding Bedrijfskunde voor Technici II wat een duidelijke verdere verdieping en verbreding moet gaan geven. Ik kijk erg uit naar deze vervolgstap.

 

Mocht je mij persoonlijk willen spreken over mijn ervaring met Avans+ en/of BKT I neem dan gerust contact op."

Erik van Rijn, Akatherm International BV
ING Bank, Ko Roeleveld, opdrachtgever

Ko Roeleveld, hoofd Private Wealth Management ING Bank

 

“Samen met Avans+ hebben wij een aangepast opleidingstraject aangeboden aan onze financiële planners. Dit traject houdt in dat ze kunnen kiezen voor een ingekorte interne versie van de masteropleiding Financiële planning. Daaraan is geen mastertitel gekoppeld. Wie wil, kan daarna alsnog de volledige masteropleiding voltooien.

 

Door de inbreng van eigen praktijkcases worden met name de financiële aspecten dieper uitgewerkt. Dat ervaren wij als een voordeel. Ten slotte zijn wij nu eenmaal bankiers. Ook de onderwerpkeuze van de afstudeerscripties wordt binnen de bank afgestemd en kan leiden tot productontwikkeling. Het mes snijdt dus aan drie kanten: cliënten, onze medewerkers én de bank worden er wijzer van.”

Ko Roeleveld, ING Bank
Personeelsmanagement en organisatieverandering, Anouk Seveke

Anouk Seveke, Döhler Holland B.V. over Personeelsmanagement en organisatieverandering

 

“Eerst heb ik bij Avans+ Arbeidsrecht gedaan. Dat is een onderdeel van de opleiding Professioneel HR-adviseur. Personeelsmanagement en organisatieverandering is dat ook en was dus een logische vervolgstap.

 

Het resultaat is geweest dat ik veel bewuster bezig ben met veranderingsprocessen. Een visie ontwikkelen, komen tot een veranderingsaanpak en mensen met bepaalde interventies in beweging brengen. Hiervoor wordt een brede basis gelegd. En dat is nou precies wat ik verwacht van een opleiding. In de praktijk geef je daar vervolgens op je eigen manier invulling aan.

 

Al met al kan ik nu vanuit een helikopterview kijken naar veranderingsprocessen. Hierdoor kan ik beter overzien hoe veranderingen in de praktijk verlopen en welke rol ik als personeelfunctionaris hierin heb.”

Anouk Seveke, Döhler Holland B.V.
General control, Eert van Nesselrooij

Eert van Nesselrooij van Rabobank Nederland over de opleiding General control

 

12 jaar geleden heb ik voor het laatst een meerjarige, algemene controllersopleiding gevolgd in de vorm van een Post HBO studie. Daarna wat korte, specifieke cursussen. De modules van Master in Controlling boden een goed raamwerk voor een vervolgstudie, en dan met name om de laatste ontwikkelingen op het vakgebied te vernemen en te bediscussiëren Met name door General control is mijn inzicht in soft controls/social control behoorlijk vergroot.

 

De module als geheel heeft mijn vaardigheden op het terrein van inzicht in gedrag van management, onderhandelingstechnieken en interviewtechnieken vergroot. Door het betere inzicht in soft controls heb ik extra motivatie om onze Balance Scorecard te verbeteren. Mijn doel is de gehele masteropleiding te voltooien.

Eert van Nesselrooij, Rabobank Nederland
Masterclass strategisch en bedrijfskundig HRM, Jeroen Matthijssen

Jeroen Matthijssen, Fokker Elmo over de Masterclass strategisch en bedrijfskundig HRM

 

Om een strategische HR-visie te ontwikkelen was ik op zoek naar een verdieping van de strategische begrippen. Wat zijn de mogelijkheden ervan op mijn vakgebied, maar vooral ook: wat voor impact hebben ze?

 

De lesstof en de interactie met mijn medestudenten hebben mij op veel nieuwe ideeën gebracht, die ik in mijn dagelijkse praktijk kan toepassen. Bovendien geven de nieuwe invalshoeken mij de mogelijkheid om mijn HR-medewerkers beter te leiden en mijn klanten beter te bedienen.

 

Al vrij snel na aanvang wierp de opleiding haar eerste vruchten af: ik was beter in staat de toegevoegde waarde van de factor mens te herkennen en om te zetten naar ‘management drivers’. Hierdoor ben ik andere vragen gaan stellen aan mijn mededirectieleden. Verder ben ik binnen mijn eigen dienst meer een leider geworden.

 

De organisatie beschikt nu over een breder ontwikkelde sparringpartner op strategisch niveau. Hierdoor kan de factor ‘mens’ op het allerhoogste niveau beter worden gerepresenteerd. Of dat ook leidt tot een betere benutting van ons menselijk kapitaal, moet de toekomst uitwijzen.”

Jeroen Matthijssen, Fokker Elmo
Fiscaal adviseur, Doris Steffan

Doris Steffan, Adviesbureau Modest Westzaan over Fiscaal adviseur

 

“Met meer dan dertig jaar ervaring in de sociale verzekeringen besloot ik de opleiding Fiscaal adviseur te gaan volgen. Een zeer pittige studie, maar ik heb er nooit spijt van gehad. De opleiding geeft een theoretische basis, waaraan ik in de praktijk veel heb. Je krijgt een duidelijk overzicht van de materie wat je goed kunt toepassen in adviezen die je geeft. Een bijkomend voordeel van de opleiding is, dat het een relatief korte duur heeft.”

Doris Steffan, Adviesbureau Modest Westzaan
APICS, Alphons Blom

Alphons Blom van Epson Europe BV over de opleiding APICS

 

“Dankzij de opleiding heb ik een veel betere kijk gekregen op logistiek management. Epson - maar ook veel andere bedrijven in onze markt - volgt in veel opzichten de APICS-methodiek. Ik doorzie nu beter het hoe en waarom van strategische beslissingen. Epson heeft continue verbetering hoog in het vaandel staan. APICS en de mensen die in APICS getraind zijn, dragen daar een belangrijke steen aan bij.”

Alphons Blom, Epson Europe BV
Human Resource Development, Wilma Loven-Vermeer

Wilma Loven-Vermeer van Rabobank de Leijstroom over de opleiding Human Resource Development

 

In het kader van het veranderingsproces Rabobank 2010 is het belangrijk om inzicht te hebben in de samenhang tussen de ontwikkeling van de organisatie en die van het individu. Waarom ontwikkelen organisaties en mensen zich en wat voor processen komen er dan op gang? En wat zijn de gevolgen voor de medewerkers en de teams? Dat waren de vragen waarop ik in de opleiding HRD antwoord kreeg.

 

Het gaat er om dat je mensen echt in beweging krijgt. Dat ze vanuit zichzelf inzien dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan. Organisatie en individu zijn in beweging als beiden de wederzijdse veranderingen accepteren en doorvoeren.

Ik kon het geleerde meteen in de praktijk toepassen. Zo wordt een generiek medewerkersprofiel van Rabobank de Leijstroom gemaakt om medewerkers te laten weten met welke competenties zij aan de gewenste verandering kunnen voldoen.

 

In de opleiding heb ik geleerd hoe ik medewerkers structureel kan wijzen op en stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen employability. Ook in diverse beleidstukken kon ik de opgedane kennis toepassen. Mijn ontwikkeling met deze opleiding heeft mijn functioneren en daarmee dat van onze HR afdeling zeker toegevoegde waarde opgeleverd.

Wilma Loven-Vermeer, Rabobank de Leijstroom
Financiële dienstverlening, Rob Goedhart, docent

Rob Goedhart

 

“Bij financiële dienstverlening krijgt de consument geen tastbaar product in handen. De adviseur moet het in de eerste plaats hebben van vertrouwen. De overheid vereist daarvoor steeds meer zorgplicht. Dat kan op gespannen voet staan met de verkoopmentaliteit die bij veel financiële dienstverleners nog steeds overheerst. Ik houd mijn cursisten altijd voor dat met open en eerlijk zaken doen er nog genoeg geld te verdienen valt in de financiële wereld.

 

Overigens weerhoudt de verkoopmentaliteit financiële dienstverleners er ook van kennis uit te wisselen, elkaar feedback te geven en van elkaars kritiek te leren. In mijn lessen over toekomstvoorzieningen probeer ik dat te doorbreken.”

Rob Goedhart
Employee Benefits Planner (EBP), Remco Evers

Remco Evers, Dutch Insurance Network over Employee Benefits Planner (EBP)

 

“Mijn eerste kennismaking met de verzekeringsbranche was in 1998 als accountmanager bij een verzekeraar. Door mijn juridische achtergrond zag ik al snel de verbanden tussen de verschillende disciplines bij het adviseren van ondernemers in de zakelijke markt. En dat is precies waarop Avans+ en Instituut Scire met hun EB- opleidingen inspelen. Ik ben deze opleidingen dan ook direct gaan volgen.

Nu werk ik bij het Dutch Insurance Network (DIN). Sinds 2007 zijn we bezig een nieuw zakelijk concept voor intermediairs in de markt te zetten. Met DIN Zakelijk helpen wij het intermediair anders te leren denken en nieuwe wegen in te slaan. Van productverkoper naar integrale (financiële) dienstverlener, kort gezegd. Dat moet ook wel, want overleven in de financiële dienstverlening wordt steeds moeilijker. Veranderende wet- en regelgeving, transparante provisiestructuren en negatieve publiciteit hebben een flinke druk op de ketel van onze sector gezet.

 

De opleiding Employee Benefits Planner (EBP) heeft in belangrijke mate bijgedragen aan dit innoverende concept. Om het intermediair op het gewenste kennisniveau op het gebied van Employee Benefits te brengen, werken wij tegenwoordig nauw samen met Avans+/Instituut Scire. De EB-opleidingen sluiten uitstekend aan bij de dagelijkse adviesbehoefte van tussenpersonen. Deelnemers leren de taal van de ondernemer spreken en een integraal EB-advies uitbrengen. Daarmee waarborgen zij hun bestaansrecht en stellen zo hun rol als distributiekanaal voor verzekeraars veilig.”

Remco Evers, Dutch Insurance Network
Bedrijfskundig HRM, Sacha Sparreboom

Sacha Sparreboom, Arbo Unie over de opleiding Bedrijfskundig HRM

 

“Dankzij de opleiding heb ik een breder blikveld gekregen op organisatieontwikkeling in het algemeen. Verder heb ik kennis gemaakt met de modellen die daarbij gebruikt kunnen worden. Om het management makkelijker te overtuigen van het nut van je adviezen, word je geleerd hoe je deze financieel kunt onderbouwen. Tot slot heb ik een aantal handvatten aangereikt gekregen om op een andere manier naar zaken te kijken. Wat dit uiteindelijk oplevert, zal in de praktijk nog moeten blijken."

Sacha Sparreboom, Arbo Unie
Employee Benefits Adviseur (EBA), Rogier ten Kate

Rogier ten Kate, Centraal Beheer Achmea over Employee Benefits Adviseur (EBA)

 

“De opleiding Employee Benefits Adviseur heeft mij drie belangrijke zaken opgeleverd: een verbreding en verdieping van mijn kennis op het gebied van employee benefits, een andere invalshoek waarmee ik naar de markt kan kijken en een uitbreiding van mijn netwerk met vakgenoten. Het was ook een opleiding waarbij ik me geen moment heb verveeld dankzij de praktijkgerichte en deskundig docenten en interactieve manier van lesgeven.

 

Na het behalen van het diploma heb ik me natuurlijk aangemeld voor het EB register. Daardoor krijg ik ieder jaar geactualiseerd studiemateriaal en kan ik diverse bijeenkomsten op het gebied van Employee Benefits bijwonen. Bovendien kan ik zo mijn netwerk verder uitbreiden.

 

Ook mijn werkgever is er blij mee. Een uitstekend opgeleide medewerker is immers de basis voor een goed advies. En daarmee voor meer- en kwalitatief goede- omzet. Bovendien staat de titel die je achter je naam mag zetten garant voor een hoog kennisniveau. Dat geeft vertrouwen bij klanten.”

Rogier ten Kate, Centraal Beheer Achmea
Arbeidsrecht, Bob Booij

Bob Booij over de opleiding Arbeidsrecht

 

Je eigen HR-adviesbureau beginnen. Wie droomt daar niet van? Bob Booij maakte deze droom waar. Maar ondanks zijn jarenlange ervaring in het P&O-vak, realiseerde hij zich dat zijn kennis van arbeidsrecht te kort schoot. Dus volgde hij bij Avans+ de opleiding Arbeidsrecht. Nu heeft hij de kennis wel in huis.

 

“Mijn klanten zijn ondernemers in het MKB. Hun onderneming is te klein om een eigen personeelsadviseur in dienst te nemen. Dus kloppen ze bij mij aan. Maar bij ontslagkwesties of voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst verwees ik meestal meteen door naar een advocaat. Daar waagde ik mij niet aan. Want een verkeerd advies kan grote financiële en sociale gevolgen hebben. En het kost mijn goede naam.

 

Natuurlijk wist ik wel hoe een arbeidscontract er in grote lijnen uit moest zien. Maar toepassen? Dat is andere koek. Een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Een oproepcontract? Hoe ga je om met verschillen in proeftijd? Wel of geen concurrentiebeding? En wat zijn de gevolgen als je als werkgever het contract wil ontbinden? Allemaal vragen die tijdens de opleiding aan de hand van veel praktijkcases en jurisprudentie werden beantwoord. Zodanig, dat je de kennis meteen in de praktijk kon toepassen.

 

Nu kan ik mijn klanten ook adviseren in arbeidsrecht. Ik doorzie veel sneller de achterliggende problematiek van een arbeidsovereenkomst of een ontslagkwestie en kan daardoor oplossingen aanreiken. En als ik het zelf niet precies weet, dan weet ik in elk geval waar ik de informatie kan vinden. De opleiding zit zo in elkaar dat je het achterliggende systeem en de logica leert begrijpen. Ook wordt de link gelegd met het sociaal verzekeringsrecht en de veranderingen die daarin recent zijn doorgevoerd. Mijn zelfvertrouwen is er enorm door toegenomen. Dat heb je wel nodig, als zelfstandig adviseur.

 

En mijn klanten? Die hoeven voor arbeidsrechterlijke vragen en problemen niet meer naar een (dure) advocaat.”

Bob Booij, zelfstandige
Ambtenarenrecht, Marwin Arts

Marwin Arts, gemeente Lith over de opleiding Ambtenarenrecht

 

“In de praktijk liep ik soms tegen situaties aan waarvan ik uit ervaring wist hoe ik ze moest oplossen. Maar als werd gevraagd naar de juridische achtergrond, moest ik het antwoord schuldig blijven. Als ik gedurende de opleiding op mijn werk tegen iets aanliep, probeerde ik eerst zelf een oplossing te bedenken. Deze legde ik dan voor aan de docent van Capra om te kijken of het zo ook klopte. Zo kon ik meteen de vertaalslag maken naar mijn eigen praktijk.

 

De opleiding heeft mij meer inzicht gegeven in het geheel van rechten en plichten van ambtenaren. Dat was precies wat ik zocht. Ik kan nu zaken meer zelfstandig afwerken omdat ik de juridische aspecten ken.”

Marwin Arts, Gemeente Lith
Controller postbachelor, Ankie Capello

Ankie Capello, Rabobank Beveland over de opleiding postbachelor Controller

 

“De heao-opleiding bedrijfseconomie is heel breed. Wil je het werk als controller echt goed doen, dan moet je in dit vak verder specialiseren. En dan het liefst via een opleiding waarbij je kennis en vaardigheiden meteen kunt toepassen in de praktijk. Deze opleiding van Avans+ slaagt daar ruimschoots in.

 

Ik heb er echt veel aan gehad. Je krijgt een brede kijk op zaken en een goed beeld van wat er allemaal valt onder ‘control’ werkzaamheden. Je leert ook kritisch naar problemen kijken. En omdat je kennis direct meeneemt in je werk, ontstaan ook daar leuke discussies.

 

Het is mijn werkgever niet ontgaan dat ik deze opleiding heb gevolgd. Buiten het feit dat ik nu over meer kwaliteiten beschik, is het resultaat van mijn eindopdracht daadwerkelijk in praktijk gebracht”.

Ankie Capello, Rabobank Beveland
Adviseren en coachen voor HR-adviseurs, Caroline de Rooij-Spruijt

Caroline de Rooij-Spruijt, Reinier van Arkel Groep over Adviseren en coachen voor HR-adviseurs

 

“Avans+ staat niet alleen goed aangeschreven, maar biedt ook precies datgene wat ik zocht: een stevige postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur, met modules die aansluiten op mijn werkpraktijk. Een van deze modules is Adviseren en coachen. Door de veranderingen in de organisatie wordt meer en meer een beroep gedaan op deze vaardigheden.

 

De lessen hebben absoluut mijn ontwikkeling hierin versneld. Ik leerde gebruikmaken van interventietechnieken, omgaan met belangentegenstellingen, invloed uitoefenen, anderen begeleiden en coachen in hun werk et cetera. En het leuke was, dat ik het meteen kon toepassen in mijn praktijk.

 

Je krijgt ook een spiegel voorgehouden. Hoe kijk je zelf aan tegen je rol en positie als HR-adviseur? En hoe effectief is jouw werkgedrag? Dat maakte mij meer bewust van mijn kernkwaliteiten en valkuilen. De ervaring dat ik een betere bijdrage kan leveren aan het werk van anderen, heeft me veel positieve energie gegeven.”

Caroline de Rooij-Spruijt, Reinier van Arkel Groep
Accountant-Administratieconsulent, Arjan Kranenburg

Arjan Kranenburg, Schipper Accountants over de opleiding postbachelor AA

 

Na mijn vooropleiding HBO AC in Utrecht ben ik verhuisd naar Zeeland. Voor een vervolgopleiding kon ik kiezen tussen een opleiding bij Avans+ in Breda of bij een ander instituut in Rotterdam. Breda leek mij beter te doen. Daarnaast hebben een aantal collega’s de opleiding ook via Avans+ gevolgd en zij waren positief, dus de keuze was snel gemaakt.

 

Ik heb nu regelmatig veel profijt van de gevolgde vakken. Belastingrecht en LAC komen in deze fase van het werk (theorie + enkele jaren praktijkervaring) dagelijks terug. LAC heeft mij goed geholpen bij de uitvoering van mijn controlewerkzaamheden in het kader van de praktijkstage AA.

 

Het mes snijdt aan twee kanten: mijn baas heeft er weer een potentiële AA accountant bij en ik heb de tijd en ruimte gekregen mezelf te ontwikkelen binnen mijn vakgebied.

Arjan Kranenburg, Schipper Accountants