Education for the higher educated

TU Delft

 • Description
 • Contact
 • Courses
 • Offices
 • Employees
 • Testimonials

Waarom een postdoctorale opleiding bij TU Delft?

De postdoctorale opleidingen van de TU Delft zijn bedoeld voor professionals en managers die een academische studie en een uitdagende baan willen combineren. Ze zijn gericht op een specifiek vakgebied en combineren kennis van techniek en business. Daarbij komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. De opleidingen zijn ontworpen om de innovatieve en management talenten van deelnemers uit het bedrijfsleven en de publieke sector te vergroten. In tegenstelling tot een algemene MBA-opleiding krijgen deelnemers aan een TU Delft opleiding specifieke modellen, tools en praktijkcases aangereikt, die direct toepasbaar zijn in hun werk. Alle programma's voldoen aan de hoge standaarden en accreditatie eisen van de TU Delft. De enthousiaste docenten van de TU Delft en andere hoogwaardige kennisinstituten en de docenten uit de praktijk bieden een up-to-date curriculum, waarbij zowel de laatste technologische en business trends als actuele bedrijfscases worden behandeld.

» General information
  • Visiting address
   (Main location)
  • Mekelweg 4
  • 2628 CD Delft
  • Nederland
  • Postal address
  • P.O. Box 612
  • 2600 AP Delft, Netherlands
  • Nederland
 • Daniëlle Baan
  Daniëlle Baan
  Program manager
 • Drs. H.P.S. Althuis
  Drs. H.P.S. Althuis
  Direction
 • Guus de Mari MBA
  Guus de Mari MBA
  Program manager
 • Inger Graafland
  Inger Graafland
  Program manager
 • Jan de Kreij
  Jan de Kreij
  Program manager
 • Marieke de Werker
  Marieke de Werker
  Program manager
 • Matthijs Sanderse
  Matthijs Sanderse
  Program manager
 • René Tamboer
  René Tamboer
  Program manager
 • Vera Balledux
  Vera Balledux
  Program manager
Inspirerende en pittige studie

Ik ben meer dan 20 jaar, in binnen- en buitenland, actief in de spoorwereld. 10 Jaar in verkoop en advies bij systeemleverancier Siemens, en daarna bij het ingenieursbureau Movares, onder andere als strategisch adviseur. De spoorwereld is zo divers, veelomvattend en in beweging, dat je, wil je daarin zinvol bezig zijn, je wel moet beperken tot een deelterrein daarvan. Bij mij was dat primair het beveiligen van treinverkeer op het spoorwegnet, een deelterrein dat in die 20 jaren ingrijpend is veranderd. Het bijhouden van alle innovaties op dit terrein vergt echter zoveel aandacht, dat je het zicht dreigt te verliezen op veranderingen in de spoorwereld die buiten het eigen aandachtsveld liggen. Het systeem spoor is als vervoersmodaliteit alleen dan succesvol, als alle disciplines ervan naadloos met elkaar samenwerken. Technisch, maar even goed bedrijfskundig, economisch, bestuurlijk en juridisch.

 

Ik vond het daarom noodzakelijk om mijzelf ook op de hoogte te stellen van de dynamiek van de overige terreinen binnen de spoorwereld. Voor mij voldoende aanleiding om Movares te vragen of ik bij Delft TopTech mocht deelnemen aan de postdoctorale masteropleiding Business in Rail systems. Deze studie biedt namelijk niet alleen verbreding en verdieping in de techniek, maar evenzeer in die andere disciplines. Kennis moet worden overgedragen. Dat kan de ene docent beter dan de andere. Ik heb ervaren dat Delft TopTech erin is geslaagd een team van prima docenten te formeren: hoogleraren van de TU Delft en van andere universiteiten en docenten met gedegen kennis van de dagelijkse praktijk uit het spoorbedrijfsleven.

 

Voor mij was deze studie niet alleen inspirerend, maar ook pittig; omdat je de studie in deeltijd naast je dagelijkse werkzaamheden moet uitvoeren. Bij tentamens ervoer je soms pijnlijk dat je met je eigen ervaring echt niet alles al wist! Die aspecten hebben bij Delft TopTech gelukkig alle aandacht, de persoonlijke adviezen van de onderwijskundige mentoren zijn voor mij van hele grote waarde geweest. Ook je medestudenten helpen je met de studie vooruit; met veel van hen heb ik nog steeds goed contact.

 

Ik raad iedereen die met het systeem spoor te maken heeft en over de vereiste vooropleiding beschikt aan om bij Delft TopTech de studie Master of Business in Rail systems te volgen. Niet alleen voor je verdere carrière binnen de onderneming waarvoor je werkt, maar ook voor jezelf en je professionele omgeving; deze studie stelt je in staat met autoriteit anderen van dienst te zijn.

 

Ir. Ad J. Pontier MBR (Strategisch adviseur), Movares Nederland
Master of Public Safety

In Europa met zijn hoog geïndustrialiseerde en technologische samenlevingen inclusief de bijbehorende risico’s voor grote groepen mensen is veiligheid belangrijk. De Master of Public Safety van Toptech is een top opleiding voor adviseurs, bestuurders en managers die werkzaam zijn in veiligheidssectoren zoals bv. de luchtvaart, het treinverkeer, de energiesector (kerncentrales), de chemische industrie, etc. voor het bedrijfsleven en overheid.
In de Master staan drie veiligheidsonderwerpen centraal die de opleiding uniek en waardevol maken voor een veilig Nederland en Europa. Het eerste onderwerp is het denken in risico’s. Het tweede onderwerp gaat over de politiek bestuurlijke processen waar besluitvorming over "safety issues" plaats vindt. Het derde onderwerp is dat de deelnemer de geleerde vaardigheden en kennis tijdens de Master kan toepassen op bestaande "safety issues" binnen de sector waarin hij of zij werkzaam is.


Het toepassen van de geleerde vaardigheden gebeurt in de vorm van een afstudeerscriptie. De scriptie kan gelijktijdig een oplossing bieden voor een actueel, bestaand veiligheidsprobleem binnen de branche. Zo hebben de deelnemer, de industrie, de TU, de BV Nederland en uiteindelijk Europa allen voordeel van een dergelijke professionele Master of Public Safety.


Terugkijkend op mijn afstudeerscriptie heb ik een viertal leerzame ervaringen opgedaan. Ten eerste was de uitvoering van de scriptie inclusief het schrijven van een eindrapport een ontdekkingsreis die ik vooraf niet had kunnen voorzien en ook niet waar deze uiteindelijk toe zou leiden. Ten tweede heeft het kijken naar een probleem via vijf verschillende prisma’s veel nieuwe algemene kennis en ervaringen opgeleverd. Ten derde heeft de bestudering van de wet, parlementaire documenten en theorieën van wetenschappers voor een blijvende verrijking gezorgd. Als laatste zijn de vele interviews met mensen die het onderzoekswerk verrichten leerzaam geweest.

 

Rob H.C. Rumping (MPS), European Railway Agency (ERA)
Op zoek naar een bedrijfseconomische opleiding
Na het behalen van mijn HTS diploma in 2001 ben ik opgeklommen tot technisch projectleider binnen het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. In deze functie ben ik veelal in contact gekomen met de afdeling Strategie & Innovatie. Een afdeling waar naast techniek ook strategie, economie, politiek, milieu, wetgeving en maatschappelijke zaken een belangrijke rol spelen. Voor mij zou werken in een deze afdeling een mooie carrière stap zijn. Kijkend naar de bagage die noodzakelijk is om in deze afdeling goed te kunnen functioneren ben ik gaan zoeken naar een bedrijfseconomische opleiding die mij een aantal van de genoemde aspecten zou kunnen leren. Daarnaast zou deze opleiding goed moeten combineren met mijn werk en privé-leven.

In mijn zoektocht op internet langs vele scholen en universiteiten ben ik op de website van Delft TopTech beland waar de opleiding ‘Master of Business in Energy systems’ werd omschreven. Vrijwel direct had ik het gevoel dat deze opleiding mij ging helpen mijn doel te bereiken. Enigszins gespannen heb ik een aantal gesprekken geregeld met TopTech, waarbij dit positieve gevoel werd versterkt. Met hoge verwachtingen ben ik dan ook gestart met de opleiding.

Over de opleiding kan ik kort zijn. Mijn verwachtingen zijn overtroffen. Het lesmateriaal is zonder meer aktueel en compleet. Mijn kennis van de energiewereld is enorm uitgebreid. Daarnaast is, door het enthousiasme van de medestudenten, leraren en de organisatie van Delft TopTech, mijn motivatie op een hoog niveau gebleven en ben ik dan ook altijd vol goede zin aan de modules begonnen.

Wat tevens zeer goed is bevallen is de gekozen modulaire opbouw en de maandelijkse aaneengesloten lesdagen. Op deze wijze is de opleiding zeer goed te combineren met werk en privé. Tevens is het voordeel van deze opbouw dat ik de medestudenten en leraren ook vele beter heb leren kennen. Mijn netwerk is enorm toegenomen.

Door de opleiding heb ik inmiddels in mijn carrière een aantal stappen gemaakt. Vrijwel direct naar aanvang van de opleiding ben ik binnen de afdeling Strategie & Innovatie gestart als Innovatie Manager. Na het behalen van de Mastertitel ben ik gepromoveerd tot Business Development manager.

Ing. Peter Simoës MBE (Business Development Manager), Afval Energie Bedrijf