Education for the higher educated

Assetmanagement

TU Delft

  • Description
  • Overview

Assetmanagement: volop in beweging, volop in transitie. Waar het begon met het risicodenken in het operationele onderhoud & beheer zien we de laatste jaren een sterke opschaling naar het tactisch systeemdenken en het strategische ketendenken.

De partijen TU Delft, Delft TopTech, Next Generation Infrastructures en Colibri Advies bieden u een academische opleiding Assetmanagement aan waarbij een stevige basis gecombineerd wordt met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Docenten

De opleiding wordt gegeven door een mix van ervaren TU Delft en praktijkdocenten Hiermee bent u verzekerd van de laatste wetenschappelijke inzichten en best practises in organisaties. Om het ervaringsleren te stimuleren maken we gebruik van de laatste serious games.


Organisatie

Programmadirecteur

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert, TU Delft

Programmacoördinator

Martine van den Boomen, Colibri Advies

Adviescommissie

Telli van der Lei, TU Delft
Leentje Volker, TU Delft
Hennes de Ridder, TU Delft
Han Vrijling, TU Delft
Rian Kloosterman, Vitens
Jenne van der Velde, RWS


Opzet & studietijd

De Masterclasses en de Topclasses bestaan per module uit 2 x 4 interactieve bijeenkomsten met colleges van een dagdeel of avond, zelfstudie en verdieping aan de hand van een eigen casus met individuele begeleiding.

De lesdagen van de reguliere opleiding zijn om de twee weken en worden 's avonds gegeven van 17.30 - 21.00 uur, inclusief een eenvoudige maaltijd.

Voor zelfstudie kunt u rekenen op circa 8 uur per week. De doorlooptijd van één module bedraagt 20 weken. De studiebelasting van een module is 180 uur.

De volledige doorlooptijd van 3 modulen bedraagt 60 weken. De locatie is Delft en Utrecht of incompany. Bij incompany opleidingen zijn de bijeenkomsten, de doorlooptijd en studiebelasting in overleg.


Data en kosten

Data

De opleiding start bij 14 deelnemers per module.
Klik hier voor de actuele data.

Als er voor een module al eerder voldoende aanmeldingen zijn zullen we ook eerder starten. U kunt zich hier inschrijven.

De voertaal van de opleiding is in het Nederlands. Lesmateriaal wordt zowel in Nederlands als in het Engels aangeboden.

Kosten

Per module (8 avonden plus begeleiding individuele casus en examen) betaalt u € 1.994 per persoon. Dit is exclusief btw en inclusief leermateriaal en arrangementskosten.

Masterclasses of Topclasses kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd voor € 275,= per collegeavond exclusief btw. Prijzen voor incompany trainingen worden in overleg opgesteld.


Deelnemersprofiel

  • Instroomniveau: HBO/WO.
  • Organisaties: gemeenten, provincies, overheden, energiebedrijven, waterschappen, drinkwaterbedrijven, chemiebedrijven, havenbedrijven, aannemers, adviesbureaus.
  • Functies: (aankomend) assetmanagers, omgevingsmanagers, teamleiders onderhoud & bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers, financiële medewerkers, medewerkers informatiemanagement, ontwerpers, contractmanagers, bestekschrijvers, aannemers.
  • Sectoren: Riool, Energie, Water, Afvalwater, Ruimtelijke Ordening, Maritiem, Wegenbouw, Rail, Chemie.Uw persoonlijke leerwinst

U begrijpt uw plaats, rol en verantwoordelijkheid in het totale werkveld van assetmanagement. U heeft instrumenten aangereikt gekregen om uw eigen rol zo goed mogelijk in te vullen en u doet dit op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschap. Ook begrijpt u de taken en rollen van uw collega's en de wisselwerking met uw rol.

De opleiding is zo opgezet, dat de deelnemer na afloop:

  • zijn plaats, rol en verantwoordelijkheid in het totale werkveld van assetmanagement begrijpt.
  • Instrumenten aangereikt krijgt om zijn eigen rol zo goed mogelijk in te vullen en dit doet op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschap.
  • De taken en rollen begrijpt van collega's en de wisselwerking met zijn eigen rol.

Pogramma

De opleiding bestaat uit drie modulen met elk vier Masterclasses en vier Topclasses.

Masterclasses zijn gericht op de basisvaardigheden van assetmanagement. Topclasses gaan verder en dagen u op academisch niveau uit om over uw eigen grenzen te kijken.

Module 1 Proces & Organisatie

In deze module staan mens, organisatie en stakeholders centraal. In de Masterclasses leert u wat de organisatorische randvoorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie van assetmanagement. In de Topclasses nemen we u mee naar de laatste ontwikkelingen: complexe besluitvorming in een dynamische omgeving.

Module 2 Techniek

In de module Techniek leert u de instrumenten kennen die nodig zijn om assetmanagement toe te passen. In de Masterclasses leert u de basistechnieken om bijvoorbeeld een afweging te maken tussen functionele prestaties, risico's en kosten. In de Topclasses maakt u kennis met de meer geavanceerde methoden en de toepassing hiervan in de praktijk.

Module 3 Markt

In de module Markt staat de interactie tussen de eigen organisatie en de markt centraal. De basis marktfunctie voor goed assetmanagement leert u in de Masterclasses. De nieuwste ontwikkelingen komen in de Topclasses aan bod.


Examen

Aan het begin van een module formuleert u samen met uw docent en uw begeleider op uw werk een eigen casus. Tijdens het leertraject werkt u aan deze casus. U ontvangt hierbij persoonlijke begeleiding van één van de docenten.

Level University of Applied Science
Form Part-time
Incompany Yes
Open enrolment Yes
Lead time 60 weeks
Location Delft
Costs (indication) Between € 1,350 and € 2,700
Class location type At the institute
Titles No title
Required language skills Dutch, English
States / provinces Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Country Netherlands
Completion None