Education for the higher educated

Integrating Strategy & Finance

Tias School for Business and Society

  • Description
  • Overview

Integratie Strategie & Finance

Vaak is er in de praktijk een te grote afstand tussen het strategische management en het financiële management van een organisatie. Zo vertalen organisaties vaak hun strategische doelstellingen niet door naar financiële getallen. Of organisaties stellen financiële targets zonder het strategische plan goed te raadplegen. Medewerkers beseffen dan wel dat de targets gehaald moeten worden, maar weten niet op welke manier.

De Masterclass Integrating Strategy & Finance leert u de brug te slaan tussen strategie en financiën:

* Hoe vertaalt u strategische beslissingen naar de gevolgen voor de cashpositie, winst- & verliesrekening en de balans van uw organisatie?
* Hoe financiert u uw strategie?

Level N/A
Form Part-time
Incompany No
Open enrolment Yes
Costs (indication) No entry
Titles No title
Required language skills Dutch
State / Province Noord-Brabant
Country Netherlands
Completion Certificate