Education for the higher educated

Operational Excellence

Tias School for Business and Society

  • Description
  • Overview

Het doel is dat de processen 'lean' en 'agile' zijn
en precies dà t opleveren waar de klant om vraagt. Tegelijkertijd bent u in staat kosten en kapitaalinvesteringen terug te brengen.

Deze master class is speciaal ontwikkeld voor managers en professionals werkzaam in de dienstverlenende sector. Na het volgen van deze master class kunt u in uw eigen bedrijf een start maken met de ontwikkeling en borging van efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen. Doelstellingen

U krijgt inzichten in robuuste en effectieve methoden om de bedrijfsprocessen waarvoor u verantwoordelijk bent te optimaliseren. De uiteindelijke doelstelling is om de bedrijfsvoering zo te optimaliseren, dat de processen 'lean' en 'agile' zijn en precies dat opleveren waar de klant om vraagt.

Alle middelen en capaciteiten moeten zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet om op het juiste moment de juiste diensten te kunnen leveren. Daarbij gaat het niet alleen om kostenreductie, maar ook om innovatie en het slim omgaan met mensen en middelen.

Programma

Dag 1 - Strategische Positionering van Operational Excellence
Dag 2 & 3 - Verdiepingsslag in Operational Excellence

Level N/A
Form Part-time
Incompany No
Open enrolment No
Costs (indication) No entry
Titles No title
Required language skills Dutch
States / provinces Noord-Brabant, Noord-Holland
Country Netherlands
Completion Certificate