Education for the higher educated

Operational Excellence for Financial Executives

Tias School for Business and Society

  • Description
  • Overview

* Voor financiële managers en professionals die een beter beeld willen krijgen van het optimaliseren van processen, om vervolgens een passend management control systeem te kunnen vormgeven en inrichten.
* De uiteindelijke doelstelling van Operational Excellence is om de bedrijfsvoering zo te optimaliseren dat de processen 'lean' en 'agile' zijn en precies dat opleveren waar de klant om vraagt.

Alle middelen en capaciteiten moeten zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet om op het juiste moment de juiste diensten te kunnen leveren. Daarbij gaat het niet alleen om kostenreductie, maar ook om innovatie en het slim omgaan met mensen en middelen. Op basis van deze kennis wordt de vertaalslag gelegd naar de financiële functie en naar de consequenties voor de administratieve organisatie en de management control cyclus.

Inhoud

* strategische positionering operational excellence
* business process management, Lean Six Sigma
* invloed van operational excellence op de administratieve organisatie, risicomanagement en performance measurement

Level N/A
Form Part-time
Incompany No
Open enrolment No
Costs (indication) No entry
Titles No title
Required language skills Dutch
State / Province Noord-Brabant
Country Netherlands
Completion Certificate